Vaccinationsanbefalinger

Vaccinationsanbefalinger

Hvad vaccinerer vi hundene for?

For ikke så mange år siden blev alle hunde vaccineret med en kombinationsvaccine, som beskyttede mod de farlige sygdomme, der på den pågældende tid ansås for aktuelle i Danmark.
Disse kombinationsvacciner bruges stadig, men ifølge retningslinjer fra WSAVA lægges der fremover en vaccinationsplan specielt rettet til den enkelte hunds behov.
Her tages hensyn til, hvilke smitterisici netop den enkelte hund udsættes for, samt hvilke aktiviteter hunden deltager i, hvor specielle krav gør sig gældende. Det kan være jagt, udstillinger, pensionsophold, udlandsrejser og sygeforsikring.

Nedenstående ses de mest almindelige sygdomme, som vores hunde vaccineres imod. I dag findes der flere kombinationsmuligheder således, man kan sammensætte den vaccine, der er optimal for hunden. Hvor lang tid man som dyrlæge må skrive, at vaccinen holder, afhænger af den komponent i vaccinen med den korteste virkningstid.

Hvis hunden f.eks. er vaccineret med kombinationsvaccinen mod hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse, da virker den i 3 år, og det er hvad dyrlægen vil skrive i vaccinationsattesten. Hvis hunden derimod er vaccineret med kombinationsvaccinen mod hundesyge, parvovirus, smitsom leverbetændelse, kennelhoste og leptospirose, så holder hundesyge, parvovirus, smitsom leverbetændelse delen stadig 3 år, men da vaccinen inkluderer kennelhoste og leptospirose, da må dyrlægen kun skrive, at vaccinen holder 1 år i attesten.

Hundesyge (Distember virus)
Hundesygevirus angriber hundens slimhinder og i senfasen også nervevæv både ude i kroppen og i hjernen. Symptomerne er høj feber, øjenbetændelse, hoste og lungebetændelse. Ofte tilstøder der opkast og diarre. Hvis hunden er så heldig med intensiv behandling at overleve sygdommen, ses ofte senreaktioner fra nervebanerne i form af kramper og lammelser.
Virus smitter via kropsvæsker, som spyt, urin og afføring.

Parvo (Parvo virus)
Parvovirus angriber alle hurtigt voksende celler. Dvs. primært cellerne i mavetarmkanalen. Derfor ses vandig, blodig diarre og voldsomt opkast. Meget hurtigt dehydrerer hunden og døden kan indtræde forbavsende hurtigt. Hvis det er en hvalp, som er smittet, er hjertemuskelcellerne i hurtigt vækst, hvilket betyder, at disse celler også angribes og der kan komme skade på hjertet. Virus smitter via afføring

Smitsom leverbetændelse (Hepatitis virus)
Skyldes også en virus. Som navnet fortæller, angribes leveren, hvilket giver høj feber, kvalme, opkast, diarre og gulsot. Smitte med adenovirus sker via urin, afføring eller spyt fra hunde, der har virussen. (Adenovirus kan overleve i omgivelserne i flere uger hvor den er smitsom.)

Tillægsvacciner

Kennelhoste (Parainfluenza virus og/eller Bordetellea bronchiceptica)
Kennelhoste er en blandingsinfektion forårsaget af virussen, Parainfluenza og bakterien Bordetella Bronchiseptica.
Kennelhoste medfører en infektion i øvre luftveje, som resulterer i en tør irriteret hoste. Symptomerne med hoste kan vare op til ca. 3 uger. I få tilfælde støder der lungebetændelse til.
Kennelhoste er dog meget smitsom. I den tid hunden hoster, bør man ikke komme steder, hvor der er andre hunde. Sygdommen smitter gennem luften.
Har man sin hund i pension, går til hundetræning eller udstillinger – eller lufter man hunden steder med mange hunde, kan det være en fordel at vaccinere sin hund mod kennelhoste.
Den mest effektive beskyttelse får man ved at vaccinere mod både Parainfluenza-virus og bakterien, Bordetella Bronchiseptica. Dette gøres ved en vaccine, der dryppes i det ene næsebor. Delvis beskyttelse kan opnås ved at vaccinere mod Parainfluenza.

Leptospirose
Leptospirose er en sygdom forårsaget af bakterien Leptospira. Sygdommen kan give nyre- og leversvigt og kan i øvrigt smitte til mennesker. Symptomerne er opkast og blodig diarre. Hvis lever og/eller nyrer er påvirket vil der være mavesmerter og gulsot. Pludselig død er set.
Sygdommen smitter via sår i hud og slimhinder. Bakterien findes i kloak- og brakvand, og hvor der er rotter og mus. Smitterisikoen er således stor, hvis hunden færdes i områder med sådan.
Man kan vaccinere mod leptospirose, enten alene eller i kombination med de andre grundvacciner.

Borrelia
Borreliose er en af de hyppigste flåtbårne infektion i Norden, og kan blandt andet forårsage feber, ledbetændelser, haltheder, træthed og muskelsmerter hos hunde såvel som mennesker. I værste tilfælde kan det give kroniske problemer med lever, hjerte og nyrer.
Borrelia vaccine anbefales til de hunde, som bevæger sig meget i skov og markområder.
Vaccinen kan ikke erstatte supplerende flåtbeskyttelse.

Rabies
Rabies kaldes også hundegalskab, det er en dødelig sygdom for både mennesker og hunde. Den angriber nervevævet i vores hjerner og giver adfærdsforstyrrelser, der fortsætter i dødelige lammelser.
Rabiesvirus overføres via spyt, ofte ved bid eller ved at virusholdigt spyt fra det syge dyr kommer i berøring med et sår eller en rift. Inkubationstiden, som er den tid, der går, fra et dyr bliver smittet, til sygdommen viser sig, er mellem 5 dage og 12 måneder lang, men hyppigst under 3 måneder.

Heldigvis er Danmark rabiesfrit og vaccination er kun et krav, hvis hunden skal rejse udenlands.
Information kan desuden findes på fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk under stien ”rejse med dyr”

Leishmania
Leishmania er en protozoe (en lille parasit), som kan give alvorlige infektioner hos hunde og mennesker. Smitte sker primært efter bid fra sandfluer/myg (mellem-vært) hvorefter parasitten trænger ind i hundens celler, hvor de kan forårsage alvorlig sygdom.
Infektionen ses i lande, som Nordafrika, Sydamerika, Europa og Asien. I Europa er det primært Sydeuropa (Spanien, Portugal, Italien, Kroatien og Grækenland) hvor hunde kan blive smittet.
Der findes ikke sandfluer i Danmark.
Der findes 3 måder hvorpå leishmania kan vise sig: en cutan form, hvor sygdommen angriber hundens hud; En mucocutan form, hvor sygdommen angriber overgangen mellem slimhinder og hud, f.eks. området i mundvigene og en visceral form, hvor sygdommen angriber kroppens organer. Selvom sygdommen opdeles i disse 3 former, findes sygdommen i hele kroppen og angriber oftest lever, milt, nyrer, hud og øjne.
Der kan være utallige tegn på at din hund har leishmaniose: vægttab, træthed og motionsintolerance, nedsat ædelyst, hudforandringer, sår der har svært ved at hele, vedvarende diarre, hårtab, skæl, misdannede negle, for stor milt, hævede lymfeknuder, nyrebetændelse, vedvarende blødninger, ledbetændelse, halthed og øjenforandringer.
Man kan forebygge sygdommen og opnå beskyttelse ved at vaccinere med CaniLeish 3 gange med 3 ugers mellemrum 4 uger inden ferie. Herefter vil det kun være nødvendigt med 1 årlig vaccination for at vedligeholde hundens immunforsvar.

Vaccinationsanbefalinger

Vaccinationsplan for din hvalp
Såfremt tævehunden er regelmæssigt vaccineret, er hvalpen er beskyttet af antistoffer den har fået via modermælken. Disse antistoffer forsvinder langsomt fra ca. 10-12 ugers alderen. Herefter er hvalpen ikke mere beskyttet.
Vi anbefaler at alle hunde vaccineres mod hundesyge, parvovirus, smitsom leverbetændelse, kennelhoste og leptospirose , når hundene er henholdsvis 8 uger, 12 uger, 16 uger og 10 mdr.
Vaccinationsplan for din voksne hund.
Vi anbefaler at hundene hvert år får foretaget en generel sundhedsundersøgelse.
Når hundene er over 1 år og har fået alle deres grundvacciner, skal de vaccineres hvert 3 år mod parvovirus, hundesyge og smitsom leverbetændelse.
Disse 3 sygdomme er meget farlige og vil i de fleste tilfælde forårsage hundens død, hvis den ikke er vaccineret.
Ved sundhedsundersøgelsen tages der stilling til, hvor vidt hunden har behov for yderligere
vaccinationer mod henholdsvis leptospirose, kennelhoste og/eller borrelia. Hvis hunden skal rejse, skal den have rabies vaccine, og der tages stilling til om den også skal vaccineres mod Leismania
Vaccinationsplan for din hund, når den skal i pension
Hvilke vacciner man som hundeejer vælger, er ofte afhængig af, hvilken smitterisiko hunden har, og om den rejser eller deltager i ting, hvor vaccination er et krav.
F.eks. er det et krav at hunden er vaccineret med hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse, hvis den skal sygeforsikres eller deltage i udstillinger eller brugsprøver.
Alle hundepensioner har krav om vaccination med hundesyge, parvovirus, smitsom leverbetændelse. En stigende gruppe af pensioner betinger desuden næsevaccination mod Parainfluenza-virus og bakterien, Bordetella Bronchiseptica.